Hàn Quốc nằm ở đâu?

Boy : Mình biết rằng Hàn Quốc là một đất nước ở Châu Á, nhưng thực sự không biết vị trí chính xác là ở đâu. Bạn có thể chỉ cho mình thấy không?
Girl: Có nhiều người không biết đích xác đất nước Hàn Quốc nằm ở đâu. Hàn Quốc là một bán đảo liền với phần Đông Bắc của Châu Á. Phần đất liền gắn với lục địa nhưng lại kéo dài ra phía biển, cũng giống như nước Italia ở Châu Âu vậy.
worldmap


Những điểm xa nhất của lãnh thổ Hàn Quốc

Những điểm xa nhất Các Địa Danh Tọa độ
Cực Bắc Yeopojin, Hamgyeongbuk-do 43 00'39"Bắc
Cực Nam Đảo Marado, Jeju-do 33 06'40"Bắc
Cực Đông Đảo Dokdo, Gyeongsangbuk-do 131 52'08"Đông
Cực Tây Đảo Maando, Pyeonganbuk-do 124 11'00"Đông

Thông tin nhanh về Nam Hàn
Dân số: 48.199.227 (số liệu năm 2004)
Ngôn ngữ: Tiếng Hàn Quốc
Tên chính thức: Đại Hàn Dân Quốc
Thể chế: Cộng hòa
Thủ đô : Seoul (Xê-un)
Tiền tệ: Đồng won Nam Triều Tiên