คุณจะอธิบายถึงประวัติศาสตร์เกาหลีได้อย่างไร

ชาย : ประวัติศาสตร์เป็นหนทางที่จะเข้าใจประเทศอื่นได้ดีที่สุด  คุณช่วยเล่าประวัติศาสตร์เกาหลีให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะ
หญิง: เกาหลีมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 5000 ปี แดนกันสถาปนาชาติเกาหลีเผ่าพันธุ์แรก เผ่าโก โชซอนเมื่อ 2333 ปีก่อนคริสต์ศักราช หลังจากเผ่าโก โชซอน ก็ตามมาด้วยสามอาณาจักรได้แก่ โคกุเรียว แพ็กเจ และชิลลา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มกากาและมีชนเผ่าอื่นๆอีกบ้าง เกาหลียุคใหม่ยังคงมีซากปรักหักพังที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น ผมชอบโคกุเรียวมากที่สุด คุณยังสามารถเห็นจิตรกรรมฝาผนังหลงเหลือโดยโคกุเรียวหลงเหลือซึ่งยังคงมีสีสัน เหมือนเพิ่งวาดขึ้นเพียงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้พระเจ้ากวางแกโทยังเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ผม ชื่นชอบมาก พระองค์ทรงขยายอาณาเขตของเกาหลีโบราณไปเต็มที่ สมัยนี้เองที่เกาหลีแผ่อำนาจไปไกลถึง แมนจูเรีย ในประเทศจีน

โก โชซอนเป็นเผ่าพันธุ์แรกที่ก่อตั้งขึ้นในเกาหลี ปฐมกษัตริย์คือ แดนกัน วังกม ผู้สถาปนาอาณาจักรขึ้นเมื่อปี 2333 ก่อนคริสตศักราช เริ่มแรกอาณาจักรโก โชซอนพัฒนาเขตเลียวนิงให้เป็นศูนย์กลางและเจริญขึ้นทีละน้อย จนเป็นศูนย์กลางแห่งตะวันออก
ซิลลาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ในช่วงแรกๆซิลลาเป็นอาณาจักรที่อ่อนแอที่สุดในบรรดา อาณาจักรทั้งสาม แต่ภายหลังกลับมีอิทธิพลจนรวมกลุ่มอื่นให้อยู่ภายใต้การปกครองได้ในปี 676 หลังการรวมตัว ซิลลามีอำนาจค้าขายแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ นายพลจางโบโกได้สถาปนาชองแฮจินบนเกาะวันโด กวาดล้างโจรสลัดจากทะเลและทำการค้าทั่วทะเลเอเชียตะวันออก
อาณาจักร โคกุเรียวปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ของแมนจูเรียในปัจจุบัน อาณาจักรนี้ไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลและ ชอบรุกรานแรงมากที่สุดในบรรดาอาณาจักรทั้งสาม (แพ็กเจและซิลลาเป็นอีกสองอาณาจักร) ยังเป็นอาณาจักร ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในศตวรรษที่ 5 พระเจ้ากวางแกโทมหาราช (375-413) ทรงรบชนะขยายอาณาเขตได้กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติเกาหลี
อาณาจักรแพ็กเจตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี และเป็นอาณาจักรที่ก้าวหน้าที่สุดอาณาจักร หนึ่งในขณะนั้น แพ็กเจมีสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศเพื่อนบ้านคือ ญี่ปุ่นและมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒธรรม ญี่ปุ่นหลายแขนง โดยส่งช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ ช่างหั่นเสื้อ นักประดิษฐ์ และนักปราชญ์ไปประเทศนั้น
กายาเป็นการรวมตัวของแคว้นเล็กๆหลายแคว้นโดยมีศูนย์กลางที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแม่น้ำ นักดงกลางชายฝั่งทะเลตอนใต้ เป็นผู้นำแลกเปลี่ยนด้านการค้าและวัฒนธรรมเพราะสานสัมพันธ์กับจีน เกาหลีและญี่ปุ่น เหล็กที่ส่งออกจากกายาประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากทั้งจีนและญี่ปุ่น
หลังการล่มสลายของอาณาจักโคกุเรียว แด จอยอง บุรุษจากโคกุเรียวได้จัดตั้งกองทัพประกอบด้วย โคกุเรียวมาลกัล (เผ่าทุนกุสิค) และในที่สุดได้ลงหลักปักฐานใกล้ๆจิลินในแมนจูเรีย สถาปนาอาณาจักรบัลแฮ บัลแฮประกาศตนว่าเป็นผู้สืบทอดของโคกุเรียวและไม่นานก็เข้าครอบครองดินแดนที่เคยเ ป็นของโคกุเรียวมา ก่อนได้เกือบหมด ชนชั้นปกครองของอาณาจักรบัลแฮส่วนใหญ่เป็นชาวโคกุเรียว
วังเกียนคือบุคคลผู้รวมคาบสมุทรเกาหลีได้เป็นครั้งที่สอง หลังจากตั้งราชวงศ์กุเรียว ตามชื่อโคกุเรียว จิกจี หนังสือพิมพ์โลหะที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเครื่องลายครามกุเรียว สัมฤทฺธิ์ผลทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ กุเรียวทำขึ้นในสมัยราชวงศ์กุเรียว
โชซอนได้ชื่อมาจากอาณาจักรแรกของเกาหลี โชซอนรับเอาลัทธิคำสอนของขงจื๊อมาเป็นหลักสำคัญ และปรัชญานี้มีอิทธิพลอย่างมากในราชวงศ์โชซอน พระเจ้าเซจงมหาราช (1394-1450) เป็นกษัตริย์ทรง คุณอันประเสริฐที่สุดของประเทศ และทรงได้รับความเคารพสุงสุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลี พระองค์ทรง ประดิษฐ์อักษรภาษาเกาหลีหรือฮันกึลในปี 1446 และยังได้ทรงประดิษฐ์มาตรวัดน้ำฝน นาฬิกาน้ำและนาฬิกาแดด
ปลายศตวรรษที่ 19 เกาหลีถูกยึดครองโดยญี่ปุ่น ประชาชนโดนรีดนาทาเร้นเพื่อผลประโยชน์ของจักรวรรดิญี่ปุ่น ผู้ยึดครองพยายามลบล้างวัฒนธรรมเกาหลี แม้กระทั่งห้ามชาวเกาหลีพูดภาษาของตนเองแต่ชาวเกาหลีก็ต่อต้าน ตลอดมา ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศกระทั่งประกาศยอมพ่ ายแพ้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการยุติสงครามโลก ครั้งที่สอง
หลังช่วงญี่ปุ่นยึดครองอันน่าเจ็บปวดสิ้นสุดลง สงครามเกาหลี(1950-53) ก็อุบัติขึ้น คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่ง ออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีอยู่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่ประเทศก็เจริญก้าวหน้าเป็นส่วนสำคัญในประชาคมระหว่างประเทศ และได้พิสูจน์ ตัวเองด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคปีพ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) และการแข่งขันฟุตบอล โลกที่เกาหลีและญี่ปุ่นปีพ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ปัจจุบันเกาหลีเป็นประเทศที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ด้วยการเติบโตที่รวดเร็ว ต่อเนื่องทางระบบออนไลน์และภาคโทรคมนาคม เกาหลีมีชื่อเสียงด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วอย่างมากจึง
กำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม ระดับนานาชาติได้ เกาหลีเตรียมตัวเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียในฐานะประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งชาวเกาหลีก็พยายามสร้างสะพานทั้งสะพานของจริงและสะพานเชื่อมต่อ ไซเบอร์เพื่อสร้างมิตรภาพและ ความฝันกับผู้คนทั่วโลก