ประเทศเกาหลีตั้งอยู่ที่ไหน

ชาย : ผมรู้ว่าประเทศเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย แต่ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหน แล้วตั้งอยู่ที่ไหนล่ะครับ
หญิง: ก็มีหลายคนนะคะที่ไม่แน่ใจว่าที่ตั้งจริงๆของประเทศเกาหลีอยู่ที่ไหน คาบสมุทรเกาหลีติดกับเอเชีย ตะวันออกเฉียงเหนือ แผ่นดินติดกับทวีปแต่ยื่นออกไปในทะเล คล้ายกับประเทศอิตาลีในยุโรปน่ะค่ะ
worldmap

สุดพรมแดนประเทศเกาหลี
สุดพรมแดน สถานที่ พิกัด
เหนือสุด เยาโปจิน จังหวัดฮัมเกี่ยวบุ๊ก 43°00'39"N
ใต้สุด เกาะมาราโด จังหวัดเจจู 33°06'40"N
ตะวันออกสุด เกาะด็อกโด จังหวัดเกียวซังบุ๊ก 131°52'08"E
ตะวันตกสุด เกาะมาอันโด จังหวัดเปียงกันบุ๊ก 124°11'00"E

ประเทศเกาหลีใต้โดยสังเขป
ประชากร: 48,199,227 (ตัวเลขโดยประมาณปีพ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
ภาษา: เกาหลี
ชื่ออย่างเป็นทางการ: สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของรัฐบาล: สาธารณรัฐ
เมืองหลวง: กรุงโซล
สกุลเงิน: เงินวอนเกาหลีใต้