จดหมายไมตรีจิตเชิญให้มาเที่ยวประเทศเกาหลี

เรียน______________________

สวัสดีครับ/ค่ะ เราได้พบองค์กรของท่านทางจากอินเตอร์เน็ต
ซึ่งจัดว่าเป็นองค์กรการเดินทางและท่องเที่ยวระดับต้นๆองค์กรหนึ่ง ในประเทศของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านได้รู้จัก เราเป็นสมาชิกของ VANK (เครือข่ายตัวแทนอาสาสมัครแห่งประเทศเกาหลี) จากประเทศเกาหลี เราคือมัคคุเทศก์บนโลกไซเบอร์ที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติผ่านทางอีเมล์หรือจดหมาย เพื่อจะได้เข้าใจวัฒนธรรม ภาษา ชีวิต ฯลฯ ของชาวเกาหลีให้มากยิ่งขึ้น และมอบหนังสือแนะนำการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลีให้บริษัทการท่องเที่ยวนานาชาติ ผ่านทางจดหมายหรืออินเตอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวมีข้อมูลใช้ได้จริงหลากหลายเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี อีกทั้งยังมี เคล็ดลับมากมายเรื่องที่พัก การซื้อสินค้า การคมนาคมขนส่ง อาหารและแผนที่ประเทศเกาหลีด้วย

สมาชิกของ VANK ทั้งหมดมีตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่หนึ่งไปจนถึงแม่บ้าน คนเหล่านี้ต่างก็เป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาสมัครที่มีจุดมุ่งหมายแนะนำประเทศเกาหลีให้ประเทศอื่นๆได้รู้จัก และยกระดับ ภาพพจน์ของประเทศเกาหลีให้ดียิ่งขึ้นผ่านเพื่อนทางจดหมายและ e-pals เราคิดว่า VANK เป็นโอกาส ที่ดีของชาวต่างชาติผู้สนใจวัฒนธรรม ภาษา วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ประเทศเกาหลี หรือผู้ต้องการแค่ ได้ข้อมูลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวและแหล่งที่น่าสนใจในประเทศเกาหลี

หากมีบุคคลใดก็ตามที่สนใจประเทศเกาหลีอยู่ในองค์กรของคุณ โปรดแนะนำเราให้เขาได้รู้จัก เราเป็นมัคคุเทศก์ บนโลกไซเบอร์ให้เขาเหล่านั้นได้เพื่อจะได้เข้าใจประเทศเกาหลีให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระดับนานาชาติอันยาวนาน ขอขอบพระคุณคุณเป็นอย่างยิ่งที่คิดมาเยี่ยมชมและเชื่อมโยงเว็บของคุณมายังเว็บไซต์ของ VANK (http://www.prkorea.org) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

นอกจากเราให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและการเดินทางล่าสุดของประเทศเกาหลีพร้อมภาพถ่ายใหม่ๆกับคุณโดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย หากคุณสนใจต้องการข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีล่าสุดโปรดติดต่อเรา

เพื่อเป็นการอ้างอิงให้กับคุณ tour2korea.com คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศเกาหลีซึ่งได้รวมกิจกรรมของ VANK ให้คุณ เข้าไปชมได้ เรารอโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับคุณ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ขอแสดงความนับถือ
VANK (เครือข่ายตัวแทนอาสาสมัครแห่งประเทศเกาหลี)
http://www.prkorea.org


รายการอ้างอิง

01 Tour2Korea.com เว็บไซต์ท่องเที่ยวเกาหลีที่ดีที่สุด เป็นเว็บไซต์ทางการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ เกาหลี ให้ข้อมูลล่าสุดและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้เดินทางและมาพำนักอาศัยในประเทศเกาหลี เว็บไซต์นี้ยังมี เป็นภาษาอื่นๆอีกแปดภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ดั้งเดิมและประยุกต์) ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน Tour2Korea.com (http://www.tour2korea.com)

02 'ฑูตไซเบอร์' ได้รับรางวัลประธานาธิบดี (Presidential Award)
เครือข่ายตัวแทนอาสาสมัครแห่งประเทศเกาหลี (VANK) กลุ่มตัวแทนประชาชนเกาหลีที่พยายามประชาสัมพันธ์ ประเทศเกาหลีให้ต่างชาติจะได้รับรางวัลประธานาธิบดีจากผลงานที่ได้ทำไว้ในวันศุกร์นี้ ตัวแทนข้อมูลภาครัฐ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า VANK จะได้รับรางวัลเนื่องจากความมานะอุตสาหะคณูปการ เช่น การแก้ไขข้อมูลเรื่อง ประเทศเกาหลีบนอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้อง

“ปีที่แล้ว กลุ่มเราได้โน้มน้าวบริษัทด้านภูมิศาสตร์แห่งชาติ แผนที่ภาพและบริษัทแผนที่นานาชาติใหญ่ๆอื่นๆ ให้ใช้คำว่า 'ทะเลตะวันออก' และ 'ทะเลแห่งญี่ปุ่น' ในการตีพิมพ์” ตัวแทนกล่าว VANK เป็นกลุ่มประชาชนมี สมาชิกประมาณ 1,800 คนยังได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างชาวเกาหลีกับชาวต่างชาติผ่านการทำงาน ออนไลน์ของกลุ่มมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1992) หน้าแรกเว็บไซต์ของกลุ่มคือ www.prkorea.org". (9 มกราคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2003)) - นิตยสารไทม์ของเกาหลี

03 VANK ได้มอบรูปภาพประเทศเกาหลีให้กับ Photoatlas.com คุณเข้าไปดูรูปภาพได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ http://photoatlas.com/pics/pictures_of_korea.html

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเทศเกาหลี

PRKOREA TIMES
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยนักข่าว VANK แสตมป์โคคูเรียว แสตมป์ที่ระลึก อาณาจักรเกาหลีโบราณ แผนที่ “โคคูเรียว” แผนที่ประเทศเกาหลีพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆโดยย่อ

ชุดไปรษณีย์บัตรประวัติศาสตร์ของเกาหลี
ให้ภาพรวมประวัติศาสตร์ประเทศเกาหลีพร้อมชุดไปรษณีย์บัตรภาพถ่ายอาหารเกาหลีเลื่องชื่อพร้อมแผ่นพับ ข้อมูลเรื่องประเทศเกาหลีโดยย่อ ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องประเทศเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี

แผนที่โลก
แผนที่โลกขนาดกลางเหมาะกับการเรียนในโรงเรียน

เว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดออนไลน์
คุณดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลเรื่องประเทศเกาหลีต่อไปนี้ทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ข้างล่าง http://download.prkorea.com

ขอรับฉบับพิมพ์ (สำหรับใช้อย่างเป็นทางการเท่านั้น)
หากคุณต้องการขอแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเหล่านั้นเพื่อนำไปใช้อย่างเป็นทางการ กรุณาเข้าไปที่ เว็บไซต์ข้างล่าง http://www.prkorea.com/postjoin/postjoin.htm

ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวเกาหลีเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวเกาหลีเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ visit www. tour2korea.com.

เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเรื่องประเทศเกาหลีใต้โดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลการท่องเที่ยวเกาหลีตลอดจนวัฒนธรรมเกาหลีอย่างละเอียด เช่น อาหารเกาหลี เทควันโด กิมจิและละครเกาหลี Tour2korea คือผู้แนะนำการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ของทางการที่ยอดเยี่ยม ดำเนินการโดยการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี