มรดกโลกยูเนสโก

มรดกโลกยูเนสโก เพลิดเพลินไปกับโบราณสถานทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ทั่วโลก!


ไมเคิล
มีสถานที่ที่จะช่วยให้ผมเข้าใจประวัติศาสตร์หรือมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นไหมครับ

นาแร
มีสิคะ มีสถานที่บางแห่งซึ่งยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลก มรดกโลก 7 แห่งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ค่ะ มีสิ่งที่มีค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีมากมายซึ่งให้โอกาส คุณได้ไปค้นหาคุณค่าล้ำลึกของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเทศเกาหลีที่คุณไม่อาจหาได้จากในหนังสือ

* เว็บไซต์ที่มีประโยชน์
การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (ส่วนของมรดกโลก)
http://www.cha.go.kr/english/world_heritage/Changdeokgung.jsp

ศูนย์มรดกโลกยูเนสโก (ส่วนของสาธารณรัฐเกาหลี)
http://whc.unesco.org/en/statesparties/kr

* เคล็ดลับการท่องเที่ยว
ในเกาหลี มีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ฉะนั้นการเดินทางท่องเที่ยวของคุณจะได้ ผลประโยชน์ยิ่งขึ้นหากคุณได้ศึกษาประวัติศาสตร์เกาหลีเบื้องต้นไว้ก่อนล่วงหน้า