ต้นกำเนิดของฮันกึล

นาแร
ชาวเกาหลีมีภาษาของตนเองและระบบอักษรของเกาหลีที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮันกึล ฮันกึลถือเป็นหนึ่งใน อักษรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก และนักภาษาศาสตร์หลายท่านยังยกย่องชื่นชมการออกแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์และความเรียบง่าย พระเจ้าเซจงมหาราช (กษัตริย์รัชกาลที่ 4 ของราชวงศ์โชซอน)ทรงคิดประดิษฐ์ฮันกึลขึ้นในปีพ.ศ. 1986 (ค.ศ. 1443) อักษรเกาหลีอักษรแรกคือ “ฮันมิงจองกึม” ในปี พ.ศ. 1989 (ค.ศ. 1446) ซึ่งหมายความว่า “เสียงที่เหมาะสมเพื่อสั่งสอนผู้คน” ดังนั้น “ฮันมิงจองกึม” จึงเป็นชื่อดั้งเดิมของอักษรเกาหลีซึ่งมีชื่อใหม่ว่า ฮันกึลในศตวรรษที่ 20

เจสสิก้า
เหตุใดพระเจ้าเซจงจึงทรงคิดประดิษฐ์ฮันกึลขึ้น

นาแร
ก่อนที่จะทรงคิดประดิษฐ์ฮันกึลขึ้น ชาวเกาหลีใช้อักษรจีนอธิบายความคิดของตนแต่ก็ไม่อาจแสดงถึงคำและความหมายที่เป็นความคิดแบบชาว เกาหลีได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีแนวทางในการแสดงความคิดและความรู้สึกเพราะความยาก ของอักษรจีน พระเจ้าเซจงทรงเห็นใจประชาชนเป็นอย่างยิ่งและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม “ฮันมิงจองกึม” จึงถูกคิด ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อทรงคิดประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก มีทั้งหมด 28 ตัวอักษรซึ่งมีเพียง 24 ตัวที่ใช้กันในทุกวันนี้ ชาวเกาหลีเฉลิมฉลองวันที่ 9 ตุลาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นวันฮันกึลเพื่อร่วมรำลึกถึงการคิดประดิษฐ์ระบบอักษร ในปีพ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) “ฮันมิงจองกึม” ได้ถูกจดทะเบียนโดยยูเนสโกเป็น “มรดกโลก” และยังมีรางวัล ชื่อว่า “รางวัลทรงรู้หนังสือของพระเจ้าเซจง” ซึ่งทุกปีจะแจกให้ชาวชนบทหรือองค์กรที่เพียรพยายามจนประสบ ความสำเร็จอย่างโดดเด่น สมควรได้รับการยกย่องที่มุมานะพากเพียรเพื่อการรู้หนังสือ

เจสสิก้า
ฉันได้อ่านข่าวว่าฮันกึลเป็นอักษรที่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุดอักษรหนึ่งในโลก

นาแร
ค่ะ ถูกต้อง ฮันกึลเลื่องชื่ออย่างมากในความไม่สลับซับซ้อน เหตุผลที่ว่าอัตราการไม่รู้หนังสือของชาวเกาหลีนั้นต่ำมากก็คือพวกเขาใช้ฮันกึลซึ่งเป็นระบบอักษรที่เรียบง่าย นักวิชาการบางท่านเรียกว่า “อักษรยามเช้า” เพราะสามารถเรียนรู้ได้ภายในเช้าวันหนึ่ง ไม่ประหลาดใจเลยที่ ชาวต่างชาติจะได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฮันกึลหลังจากเรียนหลักสูตรเร่งรัดไปเพียงสองหรือสามชั่วโมง

เจสสิก้า
ว้าว นั่นน่าสนใจจริง! ฉันควรเริ่มเรียนฮันกึลก่อนไปเกาหลีแล้ว!

นาแร
ขอให้โชคดีค่ะ! จะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างมากหากได้เรียนรู้เรื่องประเทศเกาหลีบ้างโดยเริ่มจากอักษรก่อนจะ มาเที่ยวเกาหลีค่ะ

* เว็บไซต์ที่มีประโยชน์
สำนวนเกาหลีประจำวัน
เรียนรู้สำนวนเกาหลีประจำวันที่มีประโยชน์!
http://english.tour2korea.com

พิพิธภัณฑ์ฮันกึล (เกาหลี) ดิจิตอล
ให้เนื้อหาฮันกึลในรูปแบบดิจิตอลและคุณสมบัติทางวัฒนธรรม
http://www.hangeulmuseum.org

KBS WORLD "มาเรียนภาษาเกาหลีกันเถอะ"
ให้บทเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์กับคุณ
http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/e_index.htm

* เคล็ดลับการท่องเที่ยว
เพราะมีคนมากมายจะมาเยือน จึงขอแนะนำให้คุณจองตั๋วการท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั๋วรถไฟ ยังเป็นการฉลาดที่จะไม่วางแผนการท่องเที่ยวไกลเกินไประหว่างช่วงเทศกาล โซลลัลและเทศกาลชูซ็อกเพราะชาวเกาหลีส่วนใหญ่จะอยู่บนท้องถนนหรือรถไฟเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด