Di sản thế giới được UNESCO công nhận

Tham quan những di tích văn hóa & lịch sử đã được công nhận trên toàn thế giới của Hàn Quốc!

Michael
Có những nơi nào khác có thể giúp mình tìm hiểu về các di sản văn hóa & lịch sử của Hàn Quốc tốt hơn không?

Narae
Có chứ, có một vài nơi đã được UNESCO công nhận là các Di Sản Thế Giới (World Heritage). 7 Di sản Thế giới nằm ở Nam Hàn. Có nhiều di tích lịch sử và văn hóa Hàn Quốc sẽ tạo cho bạn cơ hội khám phá những giá trị ẩn sâu của lịch sử và văn hóa của Hàn Quốc mà bạn không thể tìm thấy qua sách báo.

* Các trang web hữu ích
Cục Quản lý Di sản Văn hóa (Ban Di sản Thế giới)
http://www.cha.go.kr/english/world_heritage/Changdeokgung.jsp

* Chỉ dẫn Du lịch
Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO (Chi nhánh tại Hàn Quốc) http://whc.unesco.org/en/statesparties/kr